CO TO JEST DOMENA?

O tym, czym jest domena napisano już wiele

Wg ogólnodostępnej bazy wiedzy przeróżnej – Wolnej encyklopedii Wikipedii – domena internetowa stanowi:

„ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS tj. zakończonych stałym sufiksem (np. „.wikipedia.org”) „

[ źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_internetowa ]

Jak widać nie wiele to wyjaśnia dlatego w tym miejscu postanowiliśmy opisać definicję domeny najbardziej przyjaźnie jak się da.

Domena internetowa „na chłopski rozum”

Proszę sobie wyobrazić, że chcemy dotrzeć do strony internetowej pewnej firmy „Kogucik”. Standardowymi adresami stosowanymi w internecie są adresy IP składające się z przynajmniej 12 cyfr rozdzielonych trzema kropkami (np. 231.128.150.100). O ile zapamiętanie jednego adresu być może nie przysporzy nam kłopotu o tyle zapamiętanie np. 4 adresów już tak. W celu łatwiejszego zapamiętania i rozpoznawania wybranych adresów wprowadzono alternatywny system nazw. W uproszczeniu – poszczególne nazwy przypisane są do wybranych adresów (tzw. hostów). Pełne nazwy domen tak samo jak adresy IP muszą być niepowtarzalne w obrębie całego Internetu.

Domena internetowa czyli inaczej nasz adres internetowy to ciąg „dozwolonych znaków” takich jak: cyfry, litery, także myślnik – stosowane w dowolnym zestawieniu i co ważne – bez użycia klawiszy funkcyjnych zmieniających dany znak w inny (np. shift zmieniający wielkość litery czy też zmieniający cyfrę w znak,  a także alt używany przy polskich znakach – polskie znaki w adresie zamieniane są na ciąg dozwolonych znaków co docelowo jest trudniejsze do zapamiętania).  O ile DMNy.pl jest tożsame z dmny.pl o tyle łódka.pl to nie to samo co lodka.pl. Domena internetowa podzielona jest na dwie główne części.

1. Domenę główną – czyli naszą nazwę (w/w ciąg „dozwolonych znaków”). Dla przykładu może to być nazwa firmy, nazwa bloga, cokolwiek.

2. Domenę nadrzędną, stanowiącą „końcówkę” naszego adresu, którą także można podzielić na:
– organizacyjne inaczej funkcjonalne, trzyliterowe, których nazwy zostały zaczerpnięte od trzech pierwszych liter angielskich słów, wskazujących daną organizację
(np. : .com – commercial, .edu – education, .org – organization, itd.);
– geograficzne inaczej krajowe, dwuliterowe, których nazwy zawsze symbolizują dany kraj
(np. : .pl – Polska, .us – United States, itd.)

Co ciekawe istnieje również podział na domeny niższego (drugiego) poziomu np. .waw.pl, .edu.pl. Domeny te zazwyczaj reprezentują daną miejscowość bądź organizację z kraju, którego została użyta domena nadrzędna. W ten sposób dla naszej domeny głównej możemy potworzyć wiele domen podrzędnych.

Na zakończenie naoczny przykład. Załóżmy, że w pasku przeglądarki (pasku adresu) widzimy poniższy adres:

http://www.pl.NaszaNazwa.com/folder/strona_int

Gdzie:
Nasza domena główna – NaszaNazwa
Domena nadrzędna – .com
Czyniąc z naszej domeny nadrzędnej domenę drugiego poziomu tworzymy kolejną domenę – pl – dzielącą w tym przypadku nasz serwis na języki (w tym przypadku polski).

To co pozostaje dalej w adresie po tzw. slashy ( / ) stanowi kolejno:
/folder – folder w jakim przetrzymywane są pliki naszej strony
/strona_int – plik naszej strony internetowej