JAK ZREALIZOWAĆ TRANSAKCJĘ?

Rodzajów transakcji jakie możemy wybrać jest wiele. Poczynając od najprostszej formy zapłaty na podstawie umowy kupna-sprzedaży, na wystawieniu faktury kończąc. Wszystkie ceny oferowanych przez nas domen są cenami netto.

W dzisiejszych czasach Klient chce mieć gwarancję, że otrzyma zakupione dobro, jeszcze na etapie jego wyboru. My to w pełni rozumiemy. Dlatego też, wychodząc na przeciw, stworzyliśmy zweryfikowane konta w takich systemach aukcyjnych jak premium.pl, aftermarket.pl, sedo.com czy allegro. Jeżeli Klientowi zależy na pewności transakcji możemy na wskazane konto przetransferować naszą domenę, która następnie zostanie sprzedana na wcześniej uzgodnionych warunkach. W tym przypadku trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami. Wszystkie systemy aukcyjne pobierają prowizję od sprzedaży. Koszt takiego transferu leży po stronie Klienta. Do zalet zakupu poprzez system aukcyjny można zaliczyć wystawienie faktury przez usługodawcę.

Najtańszą opcją jest oczywiście umowa kupna-sprzedaży.

We wszystkich przypadkach całość transakcji może się odbyć drogą elektroniczną. Pomimo braku kontaktu wzrokowego Klient ma wszystko sprecyzowane na piśmie, z którym może się zapoznać na spokojnie, siedząc np. przed kominkiem.

Obsługiwane systemy DMNY